TIỆC GIÁNG SINH 2019- CHI ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

THÁNH NHẠC MÙA VỌNG -GLORIA 1 & 3

THÁNH NHẠC MÙA VỌNG -GLORIA 2

BÀI GIÃNG TỈNH TÂM MÙA VỌNG

THĂM VIẾNG BỆNH NHÂN HS ĐỖ ĐÌNH ĐỆ & HS NGUYỄN THÔNG

THỨ TƯ 18-12-2019

                                                                  

 

 

CHI ĐOÀN TỔ CHỨC THĂM SISTINE CHAPEL TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ CHUÁ NHẬT 22-09-2019