Thứ Năm 30-08-2018

    

         THÁNH LỄ HÔN PHỐI HS VÕ THÀNH LONG

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP
CHI ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

 BẤM VÀO XEM HÌNH ẢNH